ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
ส., 01/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน เสาร์, 01 ตุลาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
FD3027


1ชม. 25น.
18:20
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
19:45
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,363 ฿

FD3011


1ชม. 25น.
20:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
21:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,363 ฿

FD3021


1ชม. 25น.
17:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
18:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,395 ฿

DD522


1ชม. 20น.
08:10
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
09:30
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,680 ฿

DD526


1ชม. 20น.
13:40
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
15:00
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,680 ฿

FD4122


1ชม. 15น.
18:05
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
19:20
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,849 ฿

FD3017


1ชม. 25น.
15:25
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
16:50
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,849 ฿

SL768


1ชม. 25น.
15:50
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
17:15
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
1,865 ฿

FD3091


1ชม. 20น.
10:05
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
11:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,060 ฿

FD3005


1ชม. 20น.
11:45
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
13:05
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,066 ฿

FD3001


1ชม. 25น.
06:10
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
07:35
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,060 ฿

SL770


1ชม. 25น.
09:45
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
11:10
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,166 ฿

FD3025


1ชม. 20น.
13:45
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
15:05
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,208 ฿

FD4112


1ชม. 20น.
07:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
08:20
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,219 ฿

PG271


1ชม. 25น.
08:05
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,195 ฿

TG2211


1ชม. 25น.
19:10
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
20:35
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,305 ฿

FD3029


1ชม. 25น.
07:05
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
08:30
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,393 ฿

FD3037


1ชม. 25น.
08:40
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
DMK
10:05
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,393 ฿

WE211


1ชม. 25น.
19:10
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
20:35
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,414 ฿

VZ316


1ชม. 25น.
21:50
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
23:15
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,425 ฿

VZ300


1ชม. 25น.
06:20
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
07:45
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,599 ฿

VZ314


1ชม. 25น.
07:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
08:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,599 ฿

VZ310


1ชม. 25น.
18:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
19:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,599 ฿

VZ308


1ชม. 25น.
19:25
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
20:50
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,599 ฿

VZ312


1ชม. 25น.
20:30
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
21:55
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,599 ฿

VZ306


1ชม. 25น.
15:25
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
16:50
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,768 ฿

PG277


1ชม. 25น.
16:55
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
18:20
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,890 ฿

PG279


1ชม. 25น.
19:45
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,890 ฿

VZ304


1ชม. 25น.
10:50
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:15
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,943 ฿

VZ2300


1ชม. 25น.
14:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,943 ฿

TG2217


1ชม. 25น.
17:35
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,963 ฿

TG477


1ชม. 30น.
16:30
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
18:00
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
2,963 ฿

WE217


1ชม. 25น.
17:35
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
3,109 ฿

FD4110


1ชม. 20น.
10:55
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:15
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
3,217 ฿

PG273


1ชม. 25น.
12:35
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
14:00
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
3,768 ฿

TG2201


1ชม. 25น.
07:05
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
08:30
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,060 ฿

TG2205


1ชม. 25น.
09:10
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
10:35
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,060 ฿

TG2203


1ชม. 25น.
11:15
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:40
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,060 ฿

TG2215


1ชม. 25น.
14:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,060 ฿12ชม. 00น.
18:30
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
สายใต้ใหม่
06:30
อา., 02/10

ภูเก็ต
สถานีขนส่งภูเก็ต 2
701 ฿

WE201


1ชม. 25น.
07:05
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
08:30
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,207 ฿

WE205


1ชม. 25น.
09:10
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
10:35
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,207 ฿

WE203


1ชม. 25น.
11:15
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:40
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,207 ฿

WE221


1ชม. 25น.
11:30
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
12:55
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,207 ฿

WE215


1ชม. 25น.
14:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
ส., 01/10

ภูเก็ต
HKT
4,207 ฿14ชม. 45น.
06:45
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
21:30
ส., 01/10

ภูเก็ต
สถานีขนส่งภูเก็ต 2
715 ฿14ชม. 45น.
16:45
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
07:30
อา., 02/10

ภูเก็ต
สถานีขนส่งภูเก็ต 2
715 ฿14ชม. 45น.
18:00
ส., 01/10

กรุงเทพฯ
สถานีขนส่งหมอชิต
08:45
อา., 02/10

ภูเก็ต
สถานีขนส่งภูเก็ต 2
715 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.