ขาไป
ปูซาน โซล
พฤ., 28/01
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
BX8802
08:00
พฤ., 28/01
08:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 34,961
7C201
07:30
พฤ., 28/01
08:30
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 34,961
BX8806
10:00
พฤ., 28/01
10:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 36,306
BX8808
11:00
พฤ., 28/01
11:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 37,650
BX8812
13:00
พฤ., 28/01
13:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 37,650
BX8814
14:00
พฤ., 28/01
14:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 37,650
BX8818
16:00
พฤ., 28/01
16:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 37,650
BX8820
17:00
พฤ., 28/01
17:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 37,650
BX8826
20:00
พฤ., 28/01
20:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 37,650
BX8828
21:00
พฤ., 28/01
21:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 37,650
7C207
20:40
พฤ., 28/01
21:40
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 37,650
BX8830
21:35
พฤ., 28/01
22:35
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 37,650
BX8804
09:00
พฤ., 28/01
09:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 41,684
BX8822
18:00
พฤ., 28/01
18:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 41,684
BX8816
15:00
พฤ., 28/01
15:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 44,373
BX8824
19:00
พฤ., 28/01
19:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 44,373
RS964
10:50
พฤ., 28/01
11:50
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 44,373
RS962
14:20
พฤ., 28/01
15:20
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 47,063
RS966
18:10
พฤ., 28/01
19:10
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 47,063
KE1104
09:40
พฤ., 28/01
10:40
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 149,636
KE1110
12:55
พฤ., 28/01
13:55
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 149,636
KE1118
16:40
พฤ., 28/01
17:40
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 149,636
KE1122
18:55
พฤ., 28/01
19:55
พฤ., 28/01
1ชม. 00นาที
₩ 149,636
OZ8802
08:00
พฤ., 28/01
08:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8804
09:00
พฤ., 28/01
09:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8806
10:00
พฤ., 28/01
10:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8808
11:00
พฤ., 28/01
11:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8812
13:00
พฤ., 28/01
13:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8814
14:00
พฤ., 28/01
14:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8816
15:00
พฤ., 28/01
15:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8818
16:00
พฤ., 28/01
16:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8820
17:00
พฤ., 28/01
17:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8822
18:00
พฤ., 28/01
18:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8824
19:00
พฤ., 28/01
19:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8826
20:00
พฤ., 28/01
20:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004
OZ8828
21:00
พฤ., 28/01
21:55
พฤ., 28/01
0ชม. 55นาที
₩ 157,004

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.