ขาไป
ปูซาน โซล
พฤ., 02/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปูซาน ไป โซล วัน พฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
LJ346
13:30
พฤ., 02/12
14:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 39,257
LJ354
16:00
พฤ., 02/12
17:00
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 39,257
LJ348
16:50
พฤ., 02/12
17:50
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 39,257
LJ350
20:25
พฤ., 02/12
21:25
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 39,257
LJ362
20:45
พฤ., 02/12
21:45
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 39,257
TW9962
09:40
พฤ., 02/12
10:40
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
LJ344
10:15
พฤ., 02/12
11:15
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
LJ360
10:40
พฤ., 02/12
11:40
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
TW9964
11:35
พฤ., 02/12
12:35
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
TW9968
13:05
พฤ., 02/12
14:05
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
TW9970
14:05
พฤ., 02/12
15:05
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
TW9974
17:35
พฤ., 02/12
18:35
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
TW9976
18:30
พฤ., 02/12
19:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
TW9980
21:10
พฤ., 02/12
22:10
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 40,611
TW9978
20:05
พฤ., 02/12
21:10
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 40,611
KE1108
12:00
พฤ., 02/12
13:00
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 43,318
TW9972
15:00
พฤ., 02/12
16:00
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 43,318
KE1104
09:50
พฤ., 02/12
10:50
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 48,733
KE1110
13:10
พฤ., 02/12
14:10
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 48,733
KE1116
15:50
พฤ., 02/12
16:50
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 48,733
KE1122
19:20
พฤ., 02/12
20:20
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 48,733
KE1126
20:20
พฤ., 02/12
21:20
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 48,733
LJ342
07:00
พฤ., 02/12
08:00
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 51,440
LJ358
07:30
พฤ., 02/12
08:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 51,440
KE1102
08:45
พฤ., 02/12
09:45
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 85,283
OZ8808
11:00
พฤ., 02/12
11:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,565
OZ8804
09:00
พฤ., 02/12
09:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,919
OZ8814
14:00
พฤ., 02/12
14:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,919
OZ8820
17:00
พฤ., 02/12
17:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,919
OZ8822
18:00
พฤ., 02/12
18:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 171,919
OZ8830
21:35
พฤ., 02/12
22:35
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 171,919
OZ8802
08:00
พฤ., 02/12
08:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 173,272
OZ8806
10:00
พฤ., 02/12
10:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 173,272
OZ8812
13:00
พฤ., 02/12
13:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 173,272
OZ8816
15:00
พฤ., 02/12
15:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 173,272
OZ8824
19:00
พฤ., 02/12
19:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 173,272
OZ8826
20:00
พฤ., 02/12
20:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 173,272
OZ8828
21:00
พฤ., 02/12
21:55
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 173,272

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.