ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
ส., 28/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน เสาร์, 28 พ.ค. 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ335


1ชม. 00น.
16:25
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
17:25
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
561,720 đ

VJ1331


1ชม. 00น.
13:05
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
14:05
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
637,320 đ

VJ329


1ชม. 00น.
13:50
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
14:50
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
637,320 đ

VJ331


1ชม. 00น.
13:20
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
14:20
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
712,920 đ

QH1523


1ชม. 00น.
21:25
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
22:25
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
840,000 đ

VN1831


1ชม. 05น.
16:40
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
17:45
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
839,000 đ

VN1839


1ชม. 05น.
20:05
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
21:10
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
839,000 đ

VN1829


1ชม. 05น.
14:45
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
15:50
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
937,000 đ

VN1827


1ชม. 05น.
15:50
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
16:55
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
937,000 đ

VN6521


1ชม. 20น.
16:30
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
17:50
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
904,000 đ

VN1837


1ชม. 05น.
17:55
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
19:00
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,131,000 đ

VJ327


1ชม. 10น.
10:10
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
11:20
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,231,320 đ

VJ325


1ชม. 00น.
09:30
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
10:30
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,317,720 đ

VN1821


1ชม. 05น.
19:50
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
20:55
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,325,000 đ

VJ321


1ชม. 00น.
06:00
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
07:00
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,404,120 đ

VJ1337


1ชม. 05น.
08:45
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
09:50
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,404,120 đ

VN6513


1ชม. 05น.
12:10
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
13:15
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,423,000 đ

VN6519


1ชม. 05น.
14:15
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
15:20
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,423,000 đ

VJ323


1ชม. 00น.
07:20
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
08:20
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,674,120 đ

VN1823


1ชม. 05น.
06:15
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
07:20
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,714,000 đ

VN6517


0ชม. 55น.
08:30
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
09:25
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,779,000 đ

QH1521


1ชม. 00น.
12:00
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
13:00
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,770,000 đ

VN6511


1ชม. 00น.
06:05
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
07:05
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,779,000 đ

QH1527


1ชม. 00น.
09:55
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
10:55
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,878,000 đ

VN1825


1ชม. 05น.
10:45
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
11:50
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,906,000 đ

VN1835


1ชม. 05น.
11:25
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
12:30
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,906,000 đ

VN6515


1ชม. 30น.
08:45
ส., 28/05

โฮจิมินห์
SGN
10:15
ส., 28/05

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,906,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.