ขาไป
โอซากะ โตเกียว
ส., 28/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป โตเกียว วัน เสาร์, 28 พ.ค. 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 64


2ชม. 14น.
21:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:38
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,8709ชม. 00น.
21:50
ส., 28/05

โอซากะ
อูเมดะ
06:50
อา., 29/05

โตเกียว
Shinjuku
¥ 6,460

NOZOMI 58


2ชม. 17น.
20:33
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:50
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 60


2ชม. 17น.
20:48
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:05
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 86


2ชม. 19น.
07:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:28
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 88


2ชม. 19น.
07:30
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:49
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 38


2ชม. 19น.
17:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:28
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 56


2ชม. 19น.
20:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:28
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 62


2ชม. 19น.
21:06
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:25
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 84


2ชม. 20น.
06:51
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:11
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 206


2ชม. 20น.
06:57
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:17
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 112


2ชม. 22น.
15:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:46
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 40


2ชม. 22น.
17:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:46
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 200


2ชม. 23น.
06:00
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:23
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 232


2ชม. 23น.
15:15
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:38
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 32


2ชม. 23น.
15:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:08
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 36


2ชม. 23น.
16:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:08
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 242


2ชม. 23น.
17:15
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:38
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 116


2ชม. 23น.
17:33
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:56
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 42


2ชม. 23น.
17:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:08
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

NOZOMI 202


2ชม. 24น.
06:03
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:27
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 204


2ชม. 24น.
06:15
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:39
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 82


2ชม. 24น.
06:33
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:57
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,8709ชม. 10น.
21:10
ส., 28/05

โอซากะ
อูเมดะ
06:20
อา., 29/05

โตเกียว
Ikebukuro
¥ 6,460

NOZOMI 80


2ชม. 27น.
06:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
08:51
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 90


2ชม. 27น.
07:57
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:24
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 2


2ชม. 27น.
08:30
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:57
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 96


2ชม. 27น.
08:57
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:24
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 4


2ชม. 27น.
09:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 102


2ชม. 27น.
09:57
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:24
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 8


2ชม. 27น.
10:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 14


2ชม. 27น.
11:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 224


2ชม. 27น.
11:57
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:24
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 18


2ชม. 27น.
12:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 22


2ชม. 27น.
13:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 26


2ชม. 27น.
14:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 30


2ชม. 27น.
15:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 34


2ชม. 27น.
16:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 44


2ชม. 27น.
18:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 118


2ชม. 27น.
18:33
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:00
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 50


2ชม. 27น.
19:09
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:36
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 52


2ชม. 27น.
19:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:51
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 252


2ชม. 27น.
20:00
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:27
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 92


2ชม. 30น.
08:15
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:45
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 94


2ชม. 30น.
08:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 98


2ชม. 30น.
09:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 100


2ชม. 30น.
09:33
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:03
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 10


2ชม. 30น.
10:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 12


2ชม. 30น.
10:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 104


2ชม. 30น.
11:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 16


2ชม. 30น.
11:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 106


2ชม. 30น.
12:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 20


2ชม. 30น.
12:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 108


2ชม. 30น.
13:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 24


2ชม. 30น.
13:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 110


2ชม. 30น.
14:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 28


2ชม. 30น.
14:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 236


2ชม. 30น.
16:15
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:45
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 114


2ชม. 30น.
16:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 246


2ชม. 30น.
18:15
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:45
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 46


2ชม. 30น.
18:24
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:54
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 48


2ชม. 30น.
18:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

NOZOMI 54


2ชม. 30น.
19:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:15
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 668


2ชม. 37น.
20:45
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:22
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

HIKARI 666


2ชม. 41น.
20:21
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
23:02
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

HIKARI 638


2ชม. 47น.
07:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
10:05
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

HIKARI 656


2ชม. 47น.
15:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:05
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

HIKARI 660


2ชม. 47น.
17:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:05
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

HIKARI 662


2ชม. 47น.
18:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:05
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,870

HIKARI 642


2ชม. 54น.
08:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 644


2ชม. 54น.
09:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 646


2ชม. 54น.
10:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 648


2ชม. 54น.
11:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 650


2ชม. 54น.
12:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 652


2ชม. 54น.
13:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 654


2ชม. 54น.
14:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 514


2ชม. 54น.
15:48
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:42
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 658


2ชม. 54น.
16:18
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:12
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 518


2ชม. 54น.
17:48
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:42
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 520


2ชม. 54น.
18:48
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:42
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 636


2ชม. 56น.
06:39
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:35
ส., 28/05

โตเกียว
ชินางาวะ
¥ 13,8709ชม. 40น.
20:50
ส., 28/05

โอซากะ
นัมบะ
06:30
อา., 29/05

โตเกียว
Ikebukuro
¥ 6,460

HIKARI 634


2ชม. 57น.
06:12
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
09:09
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

HIKARI 664


2ชม. 57น.
19:21
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:18
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,8709ชม. 45น.
21:10
ส., 28/05

โอซากะ
อูเมดะ
06:55
อา., 29/05

โตเกียว
Shinjuku
¥ 6,460

KODAMA 708


3ชม. 54น.
07:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
11:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 712


3ชม. 54น.
08:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
12:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 716


3ชม. 54น.
09:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
13:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 720


3ชม. 54น.
10:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
14:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 724


3ชม. 54น.
11:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
15:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 728


3ชม. 54น.
12:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
16:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 732


3ชม. 54น.
13:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
17:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 736


3ชม. 54น.
14:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
18:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 740


3ชม. 54น.
15:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
19:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 744


3ชม. 54น.
16:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
20:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 748


3ชม. 54น.
17:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
21:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

KODAMA 752


3ชม. 54น.
18:54
ส., 28/05

โอซากะ
ชินโอซากะ
22:48
ส., 28/05

โตเกียว
โตเกียว
¥ 13,870

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.