ขาไป
โซล ปูซาน
พฤ., 02/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โซล ไป ปูซาน วัน พฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
TW9965
07:55
พฤ., 02/12
09:00
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 37,903
TW9971
13:25
พฤ., 02/12
14:30
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 41,964
TW9969
11:40
พฤ., 02/12
12:35
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 44,672
TW9967
10:35
พฤ., 02/12
11:35
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 44,672
TW9961
09:25
พฤ., 02/12
10:30
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 44,672
TW9973
14:55
พฤ., 02/12
16:00
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 44,672
LJ345
15:05
พฤ., 02/12
16:10
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 44,672
TW9975
17:55
พฤ., 02/12
19:00
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 44,672
LJ363
10:40
พฤ., 02/12
11:30
พฤ., 02/12
0ชม. 50นาที
₩ 48,733
LJ341
08:35
พฤ., 02/12
09:35
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 48,733
TW9977
19:25
พฤ., 02/12
20:20
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 50,087
KE1101
07:00
พฤ., 02/12
08:05
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 48,733
KE1117
15:00
พฤ., 02/12
16:05
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 48,733
TW9979
20:00
พฤ., 02/12
21:00
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 52,794
KE1121
17:35
พฤ., 02/12
18:40
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 52,794
KE1125
18:35
พฤ., 02/12
19:40
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 52,794
7C202
07:10
พฤ., 02/12
08:05
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 55,501
7C204
08:10
พฤ., 02/12
09:05
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 55,501
LJ361
19:10
พฤ., 02/12
20:05
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 55,501
LJ353
21:10
พฤ., 02/12
22:05
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 55,501
LJ349
20:20
พฤ., 02/12
21:20
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 55,501
7C276
09:40
พฤ., 02/12
10:35
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 56,855
7C272
14:40
พฤ., 02/12
15:35
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 56,855
KE1115
14:00
พฤ., 02/12
15:05
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 55,501
KE1103
08:00
พฤ., 02/12
09:05
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 59,562
KE1109
11:25
พฤ., 02/12
12:30
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 59,562
KE1107
10:20
พฤ., 02/12
11:25
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 63,623
7C208
19:50
พฤ., 02/12
20:45
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 67,685
LJ347
18:40
พฤ., 02/12
19:40
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 90,697
BX8803
07:30
พฤ., 02/12
08:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8805
08:30
พฤ., 02/12
09:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8807
09:30
พฤ., 02/12
10:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8817
14:30
พฤ., 02/12
15:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8819
15:30
พฤ., 02/12
16:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8821
16:30
พฤ., 02/12
17:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8823
17:30
พฤ., 02/12
18:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8831
21:30
พฤ., 02/12
22:25
พฤ., 02/12
0ชม. 55นาที
₩ 101,527
BX8871
10:05
พฤ., 02/12
11:05
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 101,527
BX8811
11:30
พฤ., 02/12
12:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 101,527
BX8813
12:30
พฤ., 02/12
13:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 101,527
BX8875
13:30
พฤ., 02/12
14:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 101,527
BX8825
18:30
พฤ., 02/12
19:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 101,527
BX8827
19:30
พฤ., 02/12
20:30
พฤ., 02/12
1ชม. 00นาที
₩ 101,527
BX8829
20:30
พฤ., 02/12
21:35
พฤ., 02/12
1ชม. 05นาที
₩ 101,527

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.