ขาไป
โตเกียว โอซากะ
ศ., 19/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป โอซากะ วัน ศุกร์, 19 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK221


1ชม. 30น.
09:45
ศ., 19/07

โตเกียว
NRT
11:15
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 8,237

GK217


1ชม. 35น.
08:00
ศ., 19/07

โตเกียว
NRT
09:35
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 8,237

GK223


1ชม. 40น.
14:30
ศ., 19/07

โตเกียว
NRT
16:10
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 8,237

MM312


1ชม. 35น.
08:15
ศ., 19/07

โตเกียว
NRT
09:50
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 8,407

MM320


1ชม. 35น.
20:40
ศ., 19/07

โตเกียว
NRT
22:15
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 9,191

GK225


1ชม. 40น.
16:10
ศ., 19/07

โตเกียว
NRT
17:50
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 9,912

GK211


1ชม. 40น.
18:30
ศ., 19/07

โตเกียว
NRT
20:10
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 9,912

NH3825


1ชม. 25น.
15:20
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
16:45
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 12,823

NH93


1ชม. 15น.
07:25
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
08:40
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,126

NH3823


1ชม. 30น.
12:00
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
13:30
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 12,823

NH97


1ชม. 20น.
20:35
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
21:55
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,126

NH99


1ชม. 20น.
21:00
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
22:20
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,126

NH991


1ชม. 25น.
13:20
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
14:45
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,126

NH3821


1ชม. 25น.
08:45
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
10:10
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,268

NH3827


1ชม. 30น.
16:25
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
17:55
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,268

JL229


1ชม. 15น.
20:55
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
22:10
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,773

JL221


1ชม. 20น.
07:00
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
08:20
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,773

JL225


1ชม. 25น.
12:45
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
14:10
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 13,773

NH95


1ชม. 25น.
18:05
ศ., 19/07

โตเกียว
HND
19:30
ศ., 19/07

โอซากะ
KIX
¥ 18,203

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.