Lượt đi
Băng Cốc Chiang Rai
T6, 19/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Chiang Rai ngày đi Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
SL532


1h 25m
06:50
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
08:15
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,381 ฿

VZ130


1h 25m
06:30
T6, 19/07

BĂNG CỐC
BKK
07:55
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,450 ฿

FD3199


1h 25m
07:05
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
08:30
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,455 ฿

DD104


1h 20m
13:30
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
14:50
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,654 ฿

DD106


1h 20m
16:50
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
18:10
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,654 ฿

SL538


1h 25m
11:05
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
12:30
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,669 ฿

FD3207


1h 25m
15:55
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
17:20
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,754 ฿

VZ132


1h 25m
13:30
T6, 19/07

BĂNG CỐC
BKK
14:55
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,978 ฿

VZ134


1h 25m
19:00
T6, 19/07

BĂNG CỐC
BKK
20:25
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
2,978 ฿

SL544


1h 25m
18:35
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
20:00
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
3,063 ฿

FD3209


1h 20m
11:20
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
12:40
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
3,461 ฿

FD3205


1h 20m
19:40
T6, 19/07

BĂNG CỐC
DMK
21:00
T6, 19/07

CHIANG RAI
CEI
3,461 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.