Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T7, 01/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ bảy, 01 Tháng 10 2022

Khởi hành Đến Giá
 
FD3027


1h 25m
18:20
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
19:45
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,363 ฿

FD3011


1h 25m
20:00
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
21:25
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,363 ฿

FD3021


1h 25m
17:00
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
18:25
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,395 ฿

DD522


1h 20m
08:10
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
09:30
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,680 ฿

DD526


1h 20m
13:40
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
15:00
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,680 ฿

FD4122


1h 15m
18:05
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
19:20
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,849 ฿

FD3017


1h 25m
15:25
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
16:50
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,849 ฿

SL768


1h 25m
15:50
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
17:15
T7, 01/10

PHUKET
HKT
1,865 ฿

FD3091


1h 20m
10:05
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
11:25
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,061 ฿

FD3005


1h 20m
11:45
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
13:05
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,066 ฿

FD3001


1h 25m
06:10
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
07:35
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,061 ฿

SL770


1h 25m
09:45
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
11:10
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,166 ฿

FD3025


1h 20m
13:45
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
15:05
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,209 ฿

FD4112


1h 20m
07:00
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
08:20
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,219 ฿

FD3029


1h 25m
07:05
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
08:30
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,394 ฿

FD3037


1h 25m
08:40
T7, 01/10

BĂNG CỐC
DMK
10:05
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,394 ฿

VZ316


1h 25m
21:50
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
23:15
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,425 ฿

TG2211


1h 25m
19:10
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
20:35
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,452 ฿

PG271


1h 25m
08:05
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
09:30
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,526 ฿

WE211


1h 25m
19:10
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
20:35
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,562 ฿

VZ300


1h 25m
06:20
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
07:45
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,600 ฿

VZ314


1h 25m
07:00
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
08:25
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,600 ฿

VZ310


1h 25m
18:00
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
19:25
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,600 ฿

VZ308


1h 25m
19:25
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
20:50
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,600 ฿

VZ312


1h 25m
20:30
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
21:55
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,600 ฿

VZ306


1h 25m
15:25
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
16:50
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,769 ฿

VZ304


1h 25m
10:50
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
12:15
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,943 ฿

VZ2300


1h 25m
14:00
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
15:25
T7, 01/10

PHUKET
HKT
2,943 ฿

PG277


1h 25m
16:55
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
18:20
T7, 01/10

PHUKET
HKT
3,075 ฿

PG279


1h 25m
19:45
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
21:10
T7, 01/10

PHUKET
HKT
3,075 ฿

TG2217


1h 25m
17:35
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
19:00
T7, 01/10

PHUKET
HKT
3,148 ฿

TG477


1h 30m
16:30
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
18:00
T7, 01/10

PHUKET
HKT
3,148 ฿

FD4110


1h 20m
10:55
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
12:15
T7, 01/10

PHUKET
HKT
3,218 ฿

PG273


1h 25m
12:35
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
14:00
T7, 01/10

PHUKET
HKT
3,953 ฿12h 00m
18:30
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BX Phía Nam
06:30
CN, 02/10

PHUKET
BX Phuket 2
701 ฿

TG2205


1h 25m
09:10
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
10:35
T7, 01/10

PHUKET
HKT
4,246 ฿

TG2203


1h 25m
11:15
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BKK
12:40
T7, 01/10

PHUKET
HKT
4,246 ฿14h 45m
06:45
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
21:30
T7, 01/10

PHUKET
BX Phuket 2
715 ฿14h 45m
16:45
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
07:30
CN, 02/10

PHUKET
BX Phuket 2
715 ฿14h 45m
18:00
T7, 01/10

BĂNG CỐC
BX Mo Chit
08:45
CN, 02/10

PHUKET
BX Phuket 2
715 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.