Lượt đi
Busan Seoul
T5, 28/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Busan đến Seoul ngày đi Thứ năm, 28 Tháng 1 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8802
08:00
T5, 28/01
08:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 34,961
7C201
07:30
T5, 28/01
08:30
T5, 28/01
1h 00m
₩ 34,961
BX8806
10:00
T5, 28/01
10:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 36,306
BX8808
11:00
T5, 28/01
11:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 37,650
BX8812
13:00
T5, 28/01
13:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 37,650
BX8814
14:00
T5, 28/01
14:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 37,650
BX8818
16:00
T5, 28/01
16:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 37,650
BX8820
17:00
T5, 28/01
17:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 37,650
BX8826
20:00
T5, 28/01
20:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 37,650
BX8828
21:00
T5, 28/01
21:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 37,650
7C207
20:40
T5, 28/01
21:40
T5, 28/01
1h 00m
₩ 37,650
BX8830
21:35
T5, 28/01
22:35
T5, 28/01
1h 00m
₩ 37,650
BX8804
09:00
T5, 28/01
09:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 41,684
BX8822
18:00
T5, 28/01
18:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 41,684
BX8816
15:00
T5, 28/01
15:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 44,373
BX8824
19:00
T5, 28/01
19:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 44,373
KE1104
09:40
T5, 28/01
10:40
T5, 28/01
1h 00m
₩ 149,694
KE1110
12:55
T5, 28/01
13:55
T5, 28/01
1h 00m
₩ 149,694
KE1118
16:40
T5, 28/01
17:40
T5, 28/01
1h 00m
₩ 149,694
KE1122
18:55
T5, 28/01
19:55
T5, 28/01
1h 00m
₩ 149,694
OZ8802
08:00
T5, 28/01
08:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8804
09:00
T5, 28/01
09:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8806
10:00
T5, 28/01
10:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8808
11:00
T5, 28/01
11:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8812
13:00
T5, 28/01
13:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8814
14:00
T5, 28/01
14:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8816
15:00
T5, 28/01
15:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8818
16:00
T5, 28/01
16:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8820
17:00
T5, 28/01
17:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8822
18:00
T5, 28/01
18:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8824
19:00
T5, 28/01
19:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8826
20:00
T5, 28/01
20:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065
OZ8828
21:00
T5, 28/01
21:55
T5, 28/01
0h 55m
₩ 157,065

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.