Lượt đi
Jakarta Bali
T7, 11/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Bali ngày đi Thứ bảy, 11 Tháng 4 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
QG192
09:00
T7, 11/04
11:45
T7, 11/04
1h 45m 916,304 đ
QG196
21:40
T7, 11/04
00:35
CN, 12/04
1h 55m 916,304 đ
QG194
13:40
T7, 11/04
16:40
T7, 11/04
2h 00m 916,304 đ
JT16
18:30
T7, 11/04
21:15
T7, 11/04
1h 45m 968,664 đ
JT42
19:45
T7, 11/04
22:30
T7, 11/04
1h 45m 968,664 đ
JT34
04:30
T7, 11/04
07:20
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
JT38
05:00
T7, 11/04
07:50
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
JT28
08:20
T7, 11/04
11:10
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
JT30
09:00
T7, 11/04
11:50
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
JT12
13:30
T7, 11/04
16:20
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
JT40
15:40
T7, 11/04
18:30
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
JT26
17:55
T7, 11/04
20:45
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
JT10
20:45
T7, 11/04
23:35
T7, 11/04
1h 50m 968,664 đ
QG682
07:45
T7, 11/04
10:40
T7, 11/04
1h 55m 968,664 đ
JT22
11:25
T7, 11/04
14:20
T7, 11/04
1h 55m 968,664 đ
QG686
13:20
T7, 11/04
16:15
T7, 11/04
1h 55m 968,664 đ
QG9662
09:35
T7, 11/04
12:35
T7, 11/04
2h 00m 968,664 đ
QG684
11:40
T7, 11/04
14:40
T7, 11/04
2h 00m 968,664 đ
QG688
16:40
T7, 11/04
19:40
T7, 11/04
2h 00m 968,664 đ
ID6500
06:00
T7, 11/04
08:50
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
ID6506
07:20
T7, 11/04
10:10
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
ID6061
08:55
T7, 11/04
11:45
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
ID6502
12:30
T7, 11/04
15:20
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
ID6514
14:45
T7, 11/04
17:35
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
ID6516
16:50
T7, 11/04
19:40
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
ID6050
18:00
T7, 11/04
20:50
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
ID6508
19:00
T7, 11/04
21:50
T7, 11/04
1h 50m 1,047,204 đ
QG666
21:40
T7, 11/04
01:00
CN, 12/04
2h 20m 968,664 đ
ID6512
10:55
T7, 11/04
13:55
T7, 11/04
2h 00m 1,047,204 đ
ID7309
18:30
T7, 11/04
21:25
T7, 11/04
1h 55m 1,099,564 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.