Lượt đi
Kuala Lumpur Kuching
T6, 19/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Kuching ngày đi Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
OD1632


1h 50m
08:45
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
10:35
T6, 19/07

KUCHING
KCH
95.97 RM

OD1636


1h 50m
17:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
18:50
T6, 19/07

KUCHING
KCH
111.43 RM

AK5220


1h 50m
18:45
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
20:35
T6, 19/07

KUCHING
KCH
127.53 RM

AK5210


1h 45m
13:45
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
15:30
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5202


1h 50m
07:15
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
09:05
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5204


1h 50m
09:15
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
11:05
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5232


1h 50m
10:50
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
12:40
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5208


1h 50m
12:30
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
14:20
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5212


1h 50m
16:55
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
18:45
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5218


1h 50m
19:55
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
21:45
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5228


1h 50m
20:45
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
22:35
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.97 RM

AK5234


1h 50m
23:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
00:50
T7, 20/07

KUCHING
KCH
133.97 RM

AK5206


1h 55m
18:05
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
20:00
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

AK5226


2h 00m
15:05
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
17:05
T6, 19/07

KUCHING
KCH
133.33 RM

MH7454


1h 50m
10:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
11:50
T6, 19/07

KUCHING
KCH
166.88 RM

MH2532


1h 50m
21:15
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
23:05
T6, 19/07

KUCHING
KCH
166.88 RM

MH2542


1h 50m
07:30
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
09:20
T6, 19/07

KUCHING
KCH
226.10 RM

MH2530


1h 50m
12:30
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
14:20
T6, 19/07

KUCHING
KCH
226.10 RM

MH2536


1h 50m
14:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
15:50
T6, 19/07

KUCHING
KCH
226.10 RM

MH2544


1h 50m
15:25
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
17:15
T6, 19/07

KUCHING
KCH
226.10 RM

MH2528


1h 50m
18:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
19:50
T6, 19/07

KUCHING
KCH
226.10 RM

MH2522


1h 55m
19:25
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
21:20
T6, 19/07

KUCHING
KCH
226.10 RM

MH2520


1h 50m
11:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
12:50
T6, 19/07

KUCHING
KCH
284.11 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.