Lượt đi
Kuala Lumpur Penang
T6, 19/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Penang ngày đi Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
OD2102


1h 00m
08:30
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
09:30
T6, 19/07

PENANG
PEN
152.65 RM

OD2108


1h 00m
18:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
19:00
T6, 19/07

PENANG
PEN
152.65 RM

AK6144


1h 00m
08:10
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
09:10
T6, 19/07

PENANG
PEN
156.52 RM

AK6112


1h 00m
07:50
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
08:50
T6, 19/07

PENANG
PEN
157.16 RM

FY6503


1h 00m
17:35
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
18:35
T6, 19/07

PENANG
PEN
157.16 RM

AK6124


1h 05m
06:35
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
07:40
T6, 19/07

PENANG
PEN
156.52 RM

OD2104


1h 00m
13:10
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
14:10
T6, 19/07

PENANG
PEN
190.65 RM

MH1194


1h 00m
23:35
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
00:35
T7, 20/07

PENANG
PEN
193.20 RM

AK6130


1h 00m
18:25
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
19:25
T6, 19/07

PENANG
PEN
193.23 RM

AK6142


1h 00m
10:25
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
11:25
T6, 19/07

PENANG
PEN
195.16 RM

AK6118


1h 05m
09:20
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
10:25
T6, 19/07

PENANG
PEN
195.16 RM

AK6138


1h 05m
17:45
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
18:50
T6, 19/07

PENANG
PEN
195.16 RM

FY1424


1h 05m
06:40
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
SZB
07:45
T6, 19/07

PENANG
PEN
225.44 RM

MH1138


1h 00m
08:20
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
09:20
T6, 19/07

PENANG
PEN
258.99 RM

MH1148


1h 00m
13:45
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
14:45
T6, 19/07

PENANG
PEN
258.99 RM

MH1166


1h 00m
21:05
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
22:05
T6, 19/07

PENANG
PEN
258.99 RM

AK6135


1h 00m
15:05
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
16:05
T6, 19/07

PENANG
PEN
269.24 RM

AK6128


1h 00m
21:30
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
22:30
T6, 19/07

PENANG
PEN
269.24 RM

FY1426


1h 05m
07:20
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
SZB
08:25
T6, 19/07

PENANG
PEN
294.36 RM

MH1140


1h 00m
11:40
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
12:40
T6, 19/07

PENANG
PEN
333.16 RM

FY1440


1h 05m
20:50
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
SZB
21:55
T6, 19/07

PENANG
PEN
372.94 RM

MH1162


1h 05m
19:30
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
KUL
20:35
T6, 19/07

PENANG
PEN
432.45 RM

FY1436


1h 05m
10:10
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
SZB
11:15
T6, 19/07

PENANG
PEN
471.48 RM

FY1432


1h 05m
16:00
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
SZB
17:05
T6, 19/07

PENANG
PEN
471.48 RM

FY1438


1h 05m
19:25
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
SZB
20:30
T6, 19/07

PENANG
PEN
521.08 RM

FY1430


1h 05m
13:05
T6, 19/07

KUALA LUMPUR
SZB
14:10
T6, 19/07

PENANG
PEN
595.15 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.