Lượt đi
Kuala Lumpur Singapore
T7, 28/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Singapore ngày đi Thứ bảy, 28 Tháng 5 2022

Khởi hành Đến Giá
 


3h 25m
12:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:25
T7, 28/05

SINGAPORE
Woodlands
45.38 RM3h 32m
11:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:02
T7, 28/05

SINGAPORE
Woodlands
45.38 RM5h 14m
08:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
13:44
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
09:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:14
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
10:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:14
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
10:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:44
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
12:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:44
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
13:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:14
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
13:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
18:44
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
14:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:14
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
15:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:44
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
16:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:14
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
16:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
21:44
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
17:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:14
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
21:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
02:14
CN, 29/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
21:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:44
CN, 29/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
23:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:14
CN, 29/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
23:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:44
CN, 29/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
23:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:44
CN, 29/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM5h 14m
23:59
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:13
CN, 29/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
45.38 RM3h 47m
10:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:17
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Kovan Hub
102.12 RM3h 47m
23:59
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:46
CN, 29/05

SINGAPORE
BX Kovan Hub
102.12 RM3h 52m
10:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:22
T7, 28/05

SINGAPORE
Katong V Mall
102.12 RM3h 52m
23:59
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:51
CN, 29/05

SINGAPORE
Katong V Mall
102.12 RM4h 50m
07:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:20
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
79.78 RM4h 50m
15:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:50
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
79.78 RM5h 00m
07:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:00
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
79.78 RM5h 00m
14:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:30
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
79.78 RM5h 00m
12:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:00
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
185.09 RM5h 00m
18:00
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
23:00
T7, 28/05

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
185.09 RM

MH603


1h 05m
12:25
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
13:30
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
460.18 RM

MH613


1h 15m
17:55
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
19:10
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
460.18 RM

SQ103


1h 00m
08:55
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
09:55
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
622.87 RM

SQ107


1h 00m
11:10
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
12:10
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
622.87 RM

SQ105


1h 10m
10:25
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
11:35
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
622.87 RM

MH5845


1h 10m
20:40
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
21:50
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
1,431.67 RM

SQ125


1h 10m
20:40
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
21:50
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
1,519.99 RM

SQ113


1h 00m
14:30
T7, 28/05

KUALA LUMPUR
KUL
15:30
T7, 28/05

SINGAPORE
SIN
1,775.65 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.