Lượt đi
Osaka Tokyo
T6, 01/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Osaka đến Tokyo ngày đi Thứ sáu, 01 Tháng 7 2022

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 64


2h 14m
21:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:38
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,8709h 40m
09:30
T6, 01/07

OSAKA
Umeda
19:10
T6, 01/07

TOKYO
Ikebukuro
¥ 5,230

NOZOMI 58


2h 17m
20:33
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:50
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 60


2h 17m
20:48
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:05
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 86


2h 19m
07:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:28
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 88


2h 19m
07:30
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:49
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 38


2h 19m
17:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:28
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 56


2h 19m
20:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:28
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 62


2h 19m
21:06
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:25
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 84


2h 20m
06:51
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:11
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 206


2h 20m
06:57
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:17
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 112


2h 22m
15:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:46
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 40


2h 22m
17:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:46
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 200


2h 23m
06:00
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:23
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 232


2h 23m
15:15
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:38
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 32


2h 23m
15:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:08
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 36


2h 23m
16:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:08
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 242


2h 23m
17:15
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:38
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 116


2h 23m
17:33
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:56
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 42


2h 23m
17:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:08
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

NOZOMI 202


2h 24m
06:03
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:27
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 204


2h 24m
06:15
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:39
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 82


2h 24m
06:33
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:57
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 80


2h 27m
06:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
08:51
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 90


2h 27m
07:57
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:24
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 2


2h 27m
08:30
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:57
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 96


2h 27m
08:57
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:24
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 4


2h 27m
09:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 102


2h 27m
09:57
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:24
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 8


2h 27m
10:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 14


2h 27m
11:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 224


2h 27m
11:57
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:24
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 18


2h 27m
12:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 22


2h 27m
13:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 26


2h 27m
14:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 30


2h 27m
15:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 34


2h 27m
16:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 44


2h 27m
18:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 118


2h 27m
18:33
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:00
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 50


2h 27m
19:09
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:36
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 52


2h 27m
19:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:51
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 252


2h 27m
20:00
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:27
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 92


2h 30m
08:15
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:45
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 94


2h 30m
08:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 98


2h 30m
09:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 100


2h 30m
09:33
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:03
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 10


2h 30m
10:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 12


2h 30m
10:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 104


2h 30m
11:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 16


2h 30m
11:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 106


2h 30m
12:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 20


2h 30m
12:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 108


2h 30m
13:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 24


2h 30m
13:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 110


2h 30m
14:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 28


2h 30m
14:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 236


2h 30m
16:15
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:45
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 114


2h 30m
16:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 246


2h 30m
18:15
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:45
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 46


2h 30m
18:24
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:54
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 48


2h 30m
18:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

NOZOMI 54


2h 30m
19:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:15
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 668


2h 37m
20:45
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:22
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 666


2h 41m
20:21
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
23:02
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 638


2h 47m
07:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
10:05
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 656


2h 47m
15:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:05
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 660


2h 47m
17:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:05
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 662


2h 47m
18:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:05
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 642


2h 54m
08:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 644


2h 54m
09:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 646


2h 54m
10:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 648


2h 54m
11:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 650


2h 54m
12:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 652


2h 54m
13:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 654


2h 54m
14:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 514


2h 54m
15:48
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:42
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 658


2h 54m
16:18
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:12
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 518


2h 54m
17:48
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:42
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 520


2h 54m
18:48
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:42
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 636


2h 56m
06:39
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:35
T6, 01/07

TOKYO
Shinagawa
¥ 13,870

HIKARI 634


2h 57m
06:12
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
09:09
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

HIKARI 664


2h 57m
19:21
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:18
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,8708h 30m
21:30
T6, 01/07

OSAKA
Umeda
06:00
T7, 02/07

TOKYO
Shinjuku
¥ 7,5109h 00m
21:30
T6, 01/07

OSAKA
Umeda
06:30
T7, 02/07

TOKYO
Ikebukuro
¥ 7,5109h 00m
21:50
T6, 01/07

OSAKA
Umeda
06:50
T7, 02/07

TOKYO
Shinjuku
¥ 7,5109h 10m
21:10
T6, 01/07

OSAKA
Umeda
06:20
T7, 02/07

TOKYO
Ikebukuro
¥ 7,510

KODAMA 708


3h 54m
07:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
11:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 712


3h 54m
08:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
12:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 716


3h 54m
09:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
13:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 720


3h 54m
10:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
14:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 724


3h 54m
11:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
15:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 728


3h 54m
12:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
16:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 732


3h 54m
13:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
17:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 736


3h 54m
14:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
18:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 740


3h 54m
15:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
19:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 744


3h 54m
16:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
20:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 748


3h 54m
17:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
21:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,870

KODAMA 752


3h 54m
18:54
T6, 01/07

OSAKA
Shin-Osaka
22:48
T6, 01/07

TOKYO
Tokyo
¥ 13,8709h 40m
20:50
T6, 01/07

OSAKA
Namba
06:30
T7, 02/07

TOKYO
Ikebukuro
¥ 7,5109h 45m
21:10
T6, 01/07

OSAKA
Umeda
06:55
T7, 02/07

TOKYO
Shinjuku
¥ 7,510

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.