ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
ส., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน เสาร์, 10 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
PG279


1ชม. 30น.
19:40
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
2,449 ฿

PG271


1ชม. 30น.
08:05
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:35
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
3,656 ฿

PG277


1ชม. 30น.
17:30
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,021 ฿

PG275


1ชม. 30น.
10:00
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
11:30
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,058 ฿

PG273


1ชม. 30น.
12:45
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
14:15
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,058 ฿

TG2217


1ชม. 25น.
18:00
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:25
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2289


1ชม. 30น.
07:40
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:10
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2203


1ชม. 30น.
11:00
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
12:30
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2207


1ชม. 30น.
11:35
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
13:05
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2209


1ชม. 30น.
13:40
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:10
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2215


1ชม. 30น.
14:10
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:40
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2283


1ชม. 30น.
15:05
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
16:35
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2221


1ชม. 30น.
18:35
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:05
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

TG2211


1ชม. 30น.
18:45
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:15
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,167 ฿

WE217


1ชม. 25น.
18:00
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:25
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE289


1ชม. 30น.
07:40
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:10
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE203


1ชม. 30น.
11:00
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
12:30
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE207


1ชม. 30น.
11:35
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
13:05
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE209


1ชม. 30น.
13:40
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:10
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE215


1ชม. 30น.
14:10
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:40
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE283


1ชม. 30น.
15:05
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
16:35
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE221


1ชม. 30น.
18:35
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:05
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

WE211


1ชม. 30น.
18:45
ส., 10/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:15
ส., 10/12

ภูเก็ต
HKT
4,204 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.