ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
ส., 05/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน เสาร์, 05 ธันวาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE1
22:15
ส., 05/12
00:22
อา., 06/12
2ชม. 07นาที
129 ฿
SE3
19:25
ส., 05/12
21:39
ส., 05/12
2ชม. 14นาที
117 ฿
SE7
06:00
ส., 05/12
08:14
ส., 05/12
2ชม. 14นาที
159 ฿
SE5
08:50
ส., 05/12
11:04
ส., 05/12
2ชม. 14นาที
159 ฿
06:00
ส., 05/12
08:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
07:00
ส., 05/12
09:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
08:00
ส., 05/12
10:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
09:00
ส., 05/12
11:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
10:00
ส., 05/12
12:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
11:00
ส., 05/12
13:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
12:00
ส., 05/12
14:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
13:00
ส., 05/12
15:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
14:00
ส., 05/12
16:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
15:00
ส., 05/12
17:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
16:00
ส., 05/12
18:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
17:00
ส., 05/12
19:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
18:00
ส., 05/12
20:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
19:00
ส., 05/12
21:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
20:00
ส., 05/12
22:00
ส., 05/12
2ชม. 00นาที
223 ฿
18:00
ส., 05/12
20:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
217 ฿
06:00
ส., 05/12
08:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
07:00
ส., 05/12
09:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
08:00
ส., 05/12
10:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
09:00
ส., 05/12
11:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
10:00
ส., 05/12
12:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
11:00
ส., 05/12
13:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
12:00
ส., 05/12
14:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
13:00
ส., 05/12
15:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
14:00
ส., 05/12
16:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
15:00
ส., 05/12
17:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
16:00
ส., 05/12
18:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
17:00
ส., 05/12
19:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
18:00
ส., 05/12
20:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
19:00
ส., 05/12
21:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
20:00
ส., 05/12
22:20
ส., 05/12
2ชม. 20นาที
263 ฿
06:00
ส., 05/12
08:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
07:00
ส., 05/12
09:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
08:00
ส., 05/12
10:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
09:00
ส., 05/12
11:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
10:00
ส., 05/12
12:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
11:00
ส., 05/12
13:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
12:00
ส., 05/12
14:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
13:00
ส., 05/12
15:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
14:00
ส., 05/12
16:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
15:00
ส., 05/12
17:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
16:00
ส., 05/12
18:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
17:00
ส., 05/12
19:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
18:00
ส., 05/12
20:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
19:00
ส., 05/12
21:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
20:00
ส., 05/12
22:30
ส., 05/12
2ชม. 30นาที
263 ฿
18:00
ส., 05/12
20:45
ส., 05/12
2ชม. 45นาที
217 ฿
06:00
ส., 05/12
08:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
07:00
ส., 05/12
09:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
08:00
ส., 05/12
10:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
09:00
ส., 05/12
11:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
10:00
ส., 05/12
12:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
11:00
ส., 05/12
13:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
12:00
ส., 05/12
14:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
13:00
ส., 05/12
15:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
14:00
ส., 05/12
16:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
15:00
ส., 05/12
17:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
16:00
ส., 05/12
18:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
17:00
ส., 05/12
19:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
18:00
ส., 05/12
20:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
19:00
ส., 05/12
21:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
20:00
ส., 05/12
22:40
ส., 05/12
2ชม. 40นาที
289 ฿
05:00
ส., 05/12
07:55
ส., 05/12
2ชม. 55นาที
460 ฿
08:00
ส., 05/12
10:55
ส., 05/12
2ชม. 55นาที
460 ฿
13:00
ส., 05/12
15:55
ส., 05/12
2ชม. 55นาที
460 ฿
16:00
ส., 05/12
18:55
ส., 05/12
2ชม. 55นาที
460 ฿
05:00
ส., 05/12
08:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
05:00
ส., 05/12
08:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
05:00
ส., 05/12
08:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
05:00
ส., 05/12
08:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
08:00
ส., 05/12
11:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
08:00
ส., 05/12
11:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
08:00
ส., 05/12
11:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
08:00
ส., 05/12
11:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
13:00
ส., 05/12
16:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
13:00
ส., 05/12
16:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
13:00
ส., 05/12
16:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
13:00
ส., 05/12
16:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
16:00
ส., 05/12
19:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
16:00
ส., 05/12
19:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
16:00
ส., 05/12
19:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿
16:00
ส., 05/12
19:05
ส., 05/12
3ชม. 05นาที
460 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.