ขาไป
ฮานอย นิญบิ่ญ
จ., 21/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป นิญบิ่ญ วัน จันทร์, 21 มิถุนายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SE3
19:25
จ., 21/06
21:49
จ., 21/06
2ชม. 24นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
06:00
จ., 21/06
08:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
07:00
จ., 21/06
09:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
08:00
จ., 21/06
10:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
09:00
จ., 21/06
11:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
10:00
จ., 21/06
12:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
11:00
จ., 21/06
13:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
12:00
จ., 21/06
14:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
13:00
จ., 21/06
15:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
14:00
จ., 21/06
16:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
15:00
จ., 21/06
17:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
16:00
จ., 21/06
18:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
17:00
จ., 21/06
19:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
18:00
จ., 21/06
20:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
19:00
จ., 21/06
21:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
20:00
จ., 21/06
22:00
จ., 21/06
2ชม. 00นาที
180,000 đ
SE7
06:00
จ., 21/06
08:24
จ., 21/06
2ชม. 24นาที
117,000 đ
18:00
จ., 21/06
20:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
165,000 đ
06:00
จ., 21/06
08:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
07:00
จ., 21/06
09:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
08:00
จ., 21/06
10:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
09:00
จ., 21/06
11:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
10:00
จ., 21/06
12:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
11:00
จ., 21/06
13:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
12:00
จ., 21/06
14:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
13:00
จ., 21/06
15:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
14:00
จ., 21/06
16:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
15:00
จ., 21/06
17:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
16:00
จ., 21/06
18:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
17:00
จ., 21/06
19:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
18:00
จ., 21/06
20:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
19:00
จ., 21/06
21:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
20:00
จ., 21/06
22:20
จ., 21/06
2ชม. 20นาที
220,000 đ
18:00
จ., 21/06
20:45
จ., 21/06
2ชม. 45นาที
165,000 đ
06:00
จ., 21/06
08:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
07:00
จ., 21/06
09:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
08:00
จ., 21/06
10:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
09:00
จ., 21/06
11:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
10:00
จ., 21/06
12:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
11:00
จ., 21/06
13:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
12:00
จ., 21/06
14:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
13:00
จ., 21/06
15:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
14:00
จ., 21/06
16:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
15:00
จ., 21/06
17:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
16:00
จ., 21/06
18:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
17:00
จ., 21/06
19:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
18:00
จ., 21/06
20:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
19:00
จ., 21/06
21:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
20:00
จ., 21/06
22:30
จ., 21/06
2ชม. 30นาที
220,000 đ
06:00
จ., 21/06
08:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
07:00
จ., 21/06
09:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
08:00
จ., 21/06
10:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
09:00
จ., 21/06
11:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
10:00
จ., 21/06
12:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
11:00
จ., 21/06
13:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
12:00
จ., 21/06
14:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
13:00
จ., 21/06
15:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
14:00
จ., 21/06
16:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
15:00
จ., 21/06
17:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
16:00
จ., 21/06
18:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
17:00
จ., 21/06
19:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
18:00
จ., 21/06
20:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
19:00
จ., 21/06
21:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
20:00
จ., 21/06
22:40
จ., 21/06
2ชม. 40นาที
230,000 đ
05:00
จ., 21/06
07:55
จ., 21/06
2ชม. 55นาที
320,000 đ
08:00
จ., 21/06
10:55
จ., 21/06
2ชม. 55นาที
320,000 đ
13:00
จ., 21/06
15:55
จ., 21/06
2ชม. 55นาที
320,000 đ
16:00
จ., 21/06
18:55
จ., 21/06
2ชม. 55นาที
320,000 đ
05:00
จ., 21/06
08:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
05:00
จ., 21/06
08:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
05:00
จ., 21/06
08:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
08:00
จ., 21/06
11:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
08:00
จ., 21/06
11:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
08:00
จ., 21/06
11:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
13:00
จ., 21/06
16:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
13:00
จ., 21/06
16:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
13:00
จ., 21/06
16:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
16:00
จ., 21/06
19:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
16:00
จ., 21/06
19:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ
16:00
จ., 21/06
19:05
จ., 21/06
3ชม. 05นาที
320,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.