ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ กูชิง
จ., 24/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป กูชิง วัน จันทร์, 24 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
AK5234


1ชม. 50น.
23:00
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
00:50
อ., 25/06

กูชิง
KCH
135.16 RM

MH2542


1ชม. 50น.
07:30
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:20
จ., 24/06

กูชิง
KCH
156.98 RM

MH2536


1ชม. 50น.
14:00
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:50
จ., 24/06

กูชิง
KCH
156.98 RM

MH2544


1ชม. 50น.
15:25
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:15
จ., 24/06

กูชิง
KCH
156.98 RM

MH2528


1ชม. 50น.
18:00
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:50
จ., 24/06

กูชิง
KCH
156.98 RM

MH2522


1ชม. 55น.
19:25
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:20
จ., 24/06

กูชิง
KCH
156.98 RM

OD1632


1ชม. 50น.
08:45
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:35
จ., 24/06

กูชิง
KCH
174.80 RM

MH2532


1ชม. 50น.
21:15
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
23:05
จ., 24/06

กูชิง
KCH
211.32 RM

AK5202


1ชม. 50น.
07:15
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:05
จ., 24/06

กูชิง
KCH
230.69 RM

AK5220


1ชม. 50น.
18:45
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:35
จ., 24/06

กูชิง
KCH
230.69 RM

AK5218


1ชม. 50น.
19:55
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:45
จ., 24/06

กูชิง
KCH
230.69 RM

AK5228


1ชม. 50น.
20:45
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:35
จ., 24/06

กูชิง
KCH
230.69 RM

AK5206


1ชม. 55น.
18:05
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:00
จ., 24/06

กูชิง
KCH
230.69 RM

OD1636


1ชม. 50น.
17:00
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:50
จ., 24/06

กูชิง
KCH
265.78 RM

AK5210


1ชม. 45น.
13:45
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
15:30
จ., 24/06

กูชิง
KCH
296.32 RM

AK5204


1ชม. 50น.
09:15
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:05
จ., 24/06

กูชิง
KCH
308.02 RM

AK9212


1ชม. 50น.
16:55
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:45
จ., 24/06

กูชิง
KCH
308.02 RM

AK5232


1ชม. 50น.
10:50
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:40
จ., 24/06

กูชิง
KCH
308.67 RM

MH2520


1ชม. 50น.
11:00
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:50
จ., 24/06

กูชิง
KCH
321.21 RM

MH2530


1ชม. 50น.
12:30
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:20
จ., 24/06

กูชิง
KCH
321.21 RM

AK5208


1ชม. 50น.
12:30
จ., 24/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:20
จ., 24/06

กูชิง
KCH
341.16 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.