Lượt đi
Jakarta Surabaya
CN, 21/08
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Jakarta đến Surabaya ngày đi Chủ nhật, 21 Tháng 8 2022

Khởi hành Đến Giá
 
JT690


1h 30m
03:40
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
05:10
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,302,635 Rp

JT748


1h 30m
05:30
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
07:00
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,302,635 Rp

JT694


1h 30m
09:30
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
11:00
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,302,635 Rp

JT890


1h 30m
12:30
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
14:00
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,302,635 Rp

JT692


1h 30m
14:30
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
16:00
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,302,635 Rp

JT590


1h 30m
17:30
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
19:00
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,302,635 Rp

GA322


1h 35m
11:00
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
12:35
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,647,009 Rp

GA312


1h 40m
06:50
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
08:30
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,647,009 Rp

GA316


1h 40m
08:35
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
10:15
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,647,009 Rp

GA320


1h 40m
16:00
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
17:40
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,647,009 Rp

GA326


1h 40m
17:25
CN, 21/08

JAKARTA
CGK
19:05
CN, 21/08

SURABAYA
SUB
1,647,009 Rp

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.