Lượt đi
Phnôm Pênh Kampot
T2, 02/03
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phnôm Pênh đến Kampot ngày đi Thứ hai, 02 Tháng 3 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
08:00
T2, 02/03
11:00
T2, 02/03
3h 00m 186,168 đ
13:00
T2, 02/03
16:00
T2, 02/03
3h 00m 186,168 đ
17:00
T2, 02/03
20:00
T2, 02/03
3h 00m 186,168 đ
07:30
T2, 02/03
10:30
T2, 02/03
3h 00m 232,710 đ
07:45
T2, 02/03
11:15
T2, 02/03
3h 30m 186,168 đ
08:00
T2, 02/03
12:00
T2, 02/03
4h 00m 186,168 đ
12:30
T2, 02/03
16:30
T2, 02/03
4h 00m 186,168 đ
16:30
T2, 02/03
20:30
T2, 02/03
4h 00m 186,168 đ
07:00
T2, 02/03
12:00
T2, 02/03
5h 00m 186,168 đ
08:30
T2, 02/03
13:30
T2, 02/03
5h 00m 186,168 đ
09:45
T2, 02/03
14:45
T2, 02/03
5h 00m 186,168 đ
12:30
T2, 02/03
17:30
T2, 02/03
5h 00m 186,168 đ
15:15
T2, 02/03
20:15
T2, 02/03
5h 00m 186,168 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.