ขาไป
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
พ., 19/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปักกิ่ง ไป เซี่ยงไฮ้ วัน พุธ, 19 พ.ค. 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
MU5183
07:40
พ., 19/05
10:00
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
652 元
HO1254
06:50
พ., 19/05
09:00
พ., 19/05
2ชม. 10นาที
668 元
G153
17:16
พ., 19/05
23:08
พ., 19/05
5ชม. 52นาที
498 元
G17
19:00
พ., 19/05
23:18
พ., 19/05
4ชม. 18นาที
598 元
MU5130
19:35
พ., 19/05
22:00
พ., 19/05
2ชม. 25นาที
707 元
G1
09:00
พ., 19/05
13:28
พ., 19/05
4ชม. 28นาที
598 元
G7
10:00
พ., 19/05
14:28
พ., 19/05
4ชม. 28นาที
598 元
G3
14:00
พ., 19/05
18:28
พ., 19/05
4ชม. 28นาที
598 元
G151
16:45
พ., 19/05
23:03
พ., 19/05
6ชม. 18นาที
498 元
G11
15:00
พ., 19/05
19:33
พ., 19/05
4ชม. 33นาที
598 元
G143
07:50
พ., 19/05
13:12
พ., 19/05
5ชม. 22นาที
553 元
G5
07:00
พ., 19/05
11:29
พ., 19/05
4ชม. 29นาที
604 元
G9
12:00
พ., 19/05
16:36
พ., 19/05
4ชม. 36นาที
598 元
G13
17:00
พ., 19/05
21:36
พ., 19/05
4ชม. 36นาที
598 元
G169
16:40
พ., 19/05
22:35
พ., 19/05
5ชม. 55นาที
525 元
G21
19:08
พ., 19/05
23:40
พ., 19/05
4ชม. 32นาที
604 元
G157
17:36
พ., 19/05
23:33
พ., 19/05
5ชม. 57นาที
526 元
G145
14:35
พ., 19/05
20:34
พ., 19/05
5ชม. 59นาที
526 元
G141
14:10
พ., 19/05
20:10
พ., 19/05
6ชม. 00นาที
526 元
G101
06:36
พ., 19/05
12:40
พ., 19/05
6ชม. 04นาที
524 元
G41
09:12
พ., 19/05
14:49
พ., 19/05
5ชม. 37นาที
553 元
G15
18:00
พ., 19/05
22:43
พ., 19/05
4ชม. 43นาที
604 元
G115
09:20
พ., 19/05
14:58
พ., 19/05
5ชม. 38นาที
553 元
G147
15:50
พ., 19/05
22:00
พ., 19/05
6ชม. 10นาที
525 元
G107
08:05
พ., 19/05
13:46
พ., 19/05
5ชม. 41นาที
553 元
G113
08:50
พ., 19/05
14:33
พ., 19/05
5ชม. 43นาที
553 元
G105
07:20
พ., 19/05
13:08
พ., 19/05
5ชม. 48นาที
551 元
G111
08:35
พ., 19/05
14:22
พ., 19/05
5ชม. 47นาที
553 元
G133
12:50
พ., 19/05
18:40
พ., 19/05
5ชม. 50นาที
553 元
G139
13:45
พ., 19/05
20:05
พ., 19/05
6ชม. 20นาที
526 元
G135
13:05
พ., 19/05
18:59
พ., 19/05
5ชม. 54นาที
553 元
G131
12:20
พ., 19/05
18:16
พ., 19/05
5ชม. 56นาที
553 元
G155
15:45
พ., 19/05
21:41
พ., 19/05
5ชม. 56นาที
553 元
G125
11:10
พ., 19/05
17:07
พ., 19/05
5ชม. 57นาที
553 元
G121
10:20
พ., 19/05
16:25
พ., 19/05
6ชม. 05นาที
553 元
G411
11:20
พ., 19/05
17:25
พ., 19/05
6ชม. 05นาที
553 元
G137
13:35
พ., 19/05
19:18
พ., 19/05
5ชม. 43นาที
576 元
G123
11:05
พ., 19/05
16:50
พ., 19/05
5ชม. 45นาที
576 元
G119
10:05
พ., 19/05
15:51
พ., 19/05
5ชม. 46นาที
576 元
CA8686
20:15
พ., 19/05
22:40
พ., 19/05
2ชม. 25นาที
764 元
G117
09:25
พ., 19/05
15:38
พ., 19/05
6ชม. 13นาที
551 元
CA1883
20:05
พ., 19/05
22:35
พ., 19/05
2ชม. 30นาที
764 元
G129
12:10
พ., 19/05
18:07
พ., 19/05
5ชม. 57นาที
581 元
D709
19:46
พ., 19/05
07:44
พฤ., 20/05
11ชม. 58นาที
247 元
D705
21:21
พ., 19/05
09:21
พฤ., 20/05
12ชม. 00นาที
248 元
D701
19:22
พ., 19/05
07:25
พฤ., 20/05
12ชม. 03นาที
248 元
MU6258
10:40
พ., 19/05
13:10
พ., 19/05
2ชม. 30นาที
817 元
CZ8881
11:25
พ., 19/05
13:35
พ., 19/05
2ชม. 10นาที
841 元
CZ8883
19:45
พ., 19/05
22:00
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
841 元
T109
20:05
พ., 19/05
11:00
พฤ., 20/05
14ชม. 55นาที
178 元
CZ4461
16:10
พ., 19/05
18:20
พ., 19/05
2ชม. 10นาที
904 元
CA1835
08:00
พ., 19/05
10:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
904 元
CA8680
12:25
พ., 19/05
14:55
พ., 19/05
2ชม. 30นาที
904 元
FM9102
20:30
พ., 19/05
22:45
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
958 元
HU7613
07:25
พ., 19/05
09:55
พ., 19/05
2ชม. 30นาที
967 元
KN5977
19:00
พ., 19/05
21:10
พ., 19/05
2ชม. 10นาที
1,021 元
MU5160
21:50
พ., 19/05
23:55
พ., 19/05
2ชม. 05นาที
1,036 元
MU5154
13:30
พ., 19/05
15:40
พ., 19/05
2ชม. 10นาที
1,036 元
MU5102
08:00
พ., 19/05
10:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5104
09:00
พ., 19/05
11:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5156
09:15
พ., 19/05
11:30
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5106
10:00
พ., 19/05
12:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5152
12:30
พ., 19/05
14:45
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5112
13:00
พ., 19/05
15:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5118
16:00
พ., 19/05
18:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5120
17:00
พ., 19/05
19:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5122
18:00
พ., 19/05
20:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5124
19:00
พ., 19/05
21:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5126
20:00
พ., 19/05
22:15
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5158
21:30
พ., 19/05
23:45
พ., 19/05
2ชม. 15นาที
1,036 元
MU5138
07:00
พ., 19/05
09:20
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
1,036 元
MU5164
07:30
พ., 19/05
09:50
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
1,036 元
MU5108
11:00
พ., 19/05
13:20
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
1,036 元
MU5110
12:00
พ., 19/05
14:20
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
1,036 元
MU5114
14:00
พ., 19/05
16:20
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
1,036 元
MU5116
15:00
พ., 19/05
17:20
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
1,036 元
MU5128
21:00
พ., 19/05
23:20
พ., 19/05
2ชม. 20นาที
1,036 元
MU5202
17:30
พ., 19/05
20:00
พ., 19/05
2ชม. 30นาที
1,036 元
1461
11:55
พ., 19/05
06:57
พฤ., 20/05
19ชม. 02นาที
156 元

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.